Rotary Microtomes (Labtron)

Labtron Standard Microtome LSTM-A10

Labtron Semi-automatic Microtome LSAM-A10

Labtron Automatic Microtome LAM-A10

Labtron Rotary Microtome LRMI-A10

Labtron Rotary Microtome LRMI-A11